Sunday, February 20, 2011

Nickelback - If Everyone Cared


จากใต้ต้นไม้ที่เรามองท้องฟ้า

แยกไม่ออกระหว่างดาวกับดาวเทียม
ฉันไม่เคยฝันว่าคุณจะเป็นของฉัน
แต่ณ ที่แห่งนี้เราอยู่ด้วยกัน เราอยู่ที่นี่คืนนี้

ร้องขอบคุณพระเจ้า อาเมน, ฉันยังคงมีชีวิตอยู่

หากทุกคนดูแลเอาใจใส่กันและคงไม่มีใครร้องไห้
หากทุกคนรักกันและไม่มีใครโกหก
หากทุกคนได้แบ่งปันกันและไม่แยกชั้นวรรณะ
แล้วเราต้องพบกับวันที่ไม่มีใครถูกฆ่า

และฉันร้องเพลง
ร้องขอบคุณพระเจ้า อาเมน ฉันยังคงมีชีวิตอยู่

และในอากาศ มีหิ่งห้อย
เท่านั้นที่ส่องแสงให้เราในสวรรค์
เราจะแสดงให้โลกรู้ว่าพวกเขาได้ทำผิดพลาด
และสอนให้ทุกคนร้องตาม

ร้องขอบคุณพระเจ้า อาเมน ฉันยังคงมีชีวิตอยู่

และขณะที่เรานอนเหยียดยาวอยู่ใต้ดาว
เราทราบดีว่าเรามีขนาดเล็ก
หากพวกเขาสามารถรักเช่นคุณและฉัน
ลองนึกดูซิอะไรบ้างที่โลกนี้อาจจะเป็นไป
หากทุกคนดูแลเอาใจใส่กันและคงไม่มีใครร้องไห้

หากทุกคนรักกันและไม่มีใครโกหก
หากทุกคนได้แบ่งปันกันและไม่แยกชั้นวรรณะ
แล้วเราต้องพบกับวันที่ไม่มีใครถูกฆ่า

เมื่อไม่มีใครถูกฆ่า


No comments:

Post a Comment